Workshop 1: Định hướng tương lai và kỹ năng chuyên nghiệp

Lúc 8h30, thứ Sáu, ngày 19/05/2017
Hội trường NZ.204, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Workshop 1: The BIG GAME – Định hướng Tương lai & Kỹ năng Chuyên nghiệp

Mục đích workshop:

  • Cung cấp thông tin, đào tạo kỹ năng nhận thức và định hướng cho sinh viên để kịp lập kế hoạch học tập và rèn luyện trau dồi năng lực, góp phần gia tăng hiệu quả đào tạo năng lực nghề nghiệp;
  • Trang bị cho sinh viên thông tin về những kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động;
  • Là workshop 1 khởi đầu cho chuỗi tập huấn “Lập kế hoạch nghề nghiệp” theo mô hình lý thuyết nghiên cứu Trait and Factor Theory of Occupational Choice của Franks Parson phát triển năm 1908.

“Franks Parsons’ Theory”. Careers.govt.nz. N.p., 2017. Web. 9 Apr. 2017. Parson’s career decision-making model.

Buổi tập huấn “The Big Game” mang lại hứng thú cho sinh viên qua các hoạt động đa dạng của bài học. Sinh viên Hoa Sen sẽ có thể:

  • Nhận diện những đặc điểm tiêu biểu của vai trò lãnh đạo nhóm
  • Nhận diện những đặc điểm tiêu biểu vai trò của những thành viên nhóm
  • Nhận diện những kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu là sinh viên – nhân viên chuyên nghiệp
  • Có nhận thức về mối tương quan giữa kế hoạch hành động, công việc hằng ngày và mục tiêu lớn trong cuộc đời (macro management vs. micromanagement) 
  • Đạt kết quả kỳ vọng cao nhờ kỹ năng giao tiếp và ủy thác công việc hiệu quả

Tham khảo thêm:
>>Workshop 2: Kỹ năng nhận diện phong cách hành vi
>>Workshop 3: Kỹ năng trình bày hồ sơ ứng tuyển

image