Webinar: Vaccine tinh thần cho doanh nghiệp thời Covid-19

19:00, thứ Năm, ngày 15/07/2021
Fanpage Viện Đào tạo Sau đại học HSU

Đại dịch Covid-19 đã mang đến những tác động rất lớn đối với hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Trong bối cảnh với nhiều biến động và giãn cách xã hội kéo dài như hiện tại, mỗi người chúng ta nên làm gì để luôn giữ tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực? Các doanh nghiệp sẽ có những cách thức như thế nào để có thể tạo cảm hứng làm việc cũng như kết nối nhân viên? Vai trò của truyền thông nội bộ cần được đẩy mạnh như thế nào?

Hãy cùng thảo luận với chúng tôi tại Webinar số thứ 3 với chủ đề: Vaccine tinh thần cho Doanh nghiệp thời Covid-19.

  •  Host: TS. Đoàn Minh Châu – Q. Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học – ĐH Hoa Sen
  • Khách mời: Anh Trung Đặng – GĐ Nhân sự USG Boral Vietnam và Cô Kiều Vân – GĐCT Marketing, Trường ĐH Hoa Sen & Cố vấn CLB Mindfulness
  • Buổi livestream được phát sóng trực tiếp tại Fanpage: https://www.facebook.com/caohochoasen hoặc xem thêm thông tin tại đây

  • Thời gian: 19:00 ngày 15/07/2021 

The Covid-19 pandemic clearly has a huge impact on almost every  occupation. In the era of unpredictability and social distancing, what should we do to stay positive? Are there any innovative working methods that we can adopt to create more inspiration as well as connections among employees? How can we improve the system of internal communication?

Let’s discuss with us at our third Webinar over the topic: Mental vaccine for Businesses during Covid-19

– Host: Dr. Chau Doan – Acting Head of Hoa Sen Graduate School

– Guest Speaker: Mr. Trung Dang – HR Manager of USG Boral Vietnam and Ms. Kieu Van – Coordinator of Marketing Department, HSU & Consultant of Mindfulness Club.

The Webinar will be streamed live at: https://www.facebook.com/caohochoasen

 

image