“Ứng dụng Magnetic Resonance Imaging (MRI) và Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) trong nghiên cứu tâm lý”

Từ 13:30-16:30 ngày 20/6/2019
Phòng 507 - Trường Đại học Hoa Sen, Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM

STEAM là giáo dục tích hợp giữa Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Arts) và Toán học (Mathematics). STEAM sử dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành, trải nghiệm sáng tạo, các phương pháp giáo dục tiến bộ và linh hoạt.

STEAM-up Crew được thành lập từ các sinh viên đến từ những chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Hoa Sen có đam mê khám phá, ứng dụng kiến thức khoa học vào nghiên cứu và thực hành, và có thiện chí phát triển văn hoá học thuật của sinh viên Hoa Sen và các cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn.

STEAM-up Crew có mục tiêu truyền cảm hứng và phát triển năng lực nghiên cứu-thực hành cho sinh viên, tạo nhóm hạt giống về nghiên cứu-thực hành để lan tỏa tinh thần và kết quả nghiên cứu-thực hành trong cộng đồng Hoa Sen. Để thực hiện các mục tiêu này, STEAM-up Crew sẽ được các chuyên gia của trường Đại học Hoa Sen cung cấp kiến thức, kỹ năng bổ trợ giúp sinh viên có thể làm việc với cộng đồng là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phát triển năng lực lãnh đạo của sinh viên.

Buổi workshop “Ứng dụng Magnetic Resonance Imaging (MRI) và functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) trong nghiên cứu tâm lý” sẽ giới thiệu các ứng dụng của MRI và fMRI trong nghiên cứu tâm lý đến sinh viên STEAM-up Crew và sinh viên Bộ môn Tâm lý học với sự chia sẻ của:

  1. PGS.TS. Paul B. Jantz, Texas State University, Fulbright Scholar
  2. TS. Nguyễn Minh Anh, Trưởng Phòng QLNCKH&HTQT, Trưởng dự án “Nhóm Nghiên cứu-Thực hành STEAM-up Crew”
image image image image