Tất cả Sự kiện

Workshop: Out Your In
Lúc 14:00, thứ Sáu, ngày 24/3/2017
Lễ tổng kết chương trình Kết nối mùa xuân 2017
Lúc 18h00 - 20h00, thứ Năm, ngày 23/03/2017
Dạ tiệc trắng – White Gala Dinner 2017
Lúc 18h00 - 22h30, Chủ nhật, ngày 15/01/2017 
Diễn thuyết danh nhân Lê Quý Đôn
Lúc 8h30 – 11h30, thứ tư, ngày 11/01/2017
image