Đại học Hoa Sen

Tất cả Sự kiện

Sự kiện Career Connect
Từ 09:15 – 11:30,thứ Bảy, ngày 25/07/2020
Lễ ra mắt ngành Quản trị sự kiện
Lúc 9h00, thứ Sáu, ngày 17/07/2020
Lễ trao học bổng vượt khó năm học 2019 -2020
Từ 15h30 - 17h00, thứ Tư, ngày 24/06/2020
image image image