Talkshow: Nhìn lại hành trình qua 46 năm xa xứ – Văn hóa, Khoa học và Tư Duy của người Nhật Bản

Lúc 13:30 – 15:00, thứ 6, ngày 15/09/2017
Phòng NZ.605, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Diễn giả: GS. Qui TRAN-CONG-MIYATA, Department of Macromolecular Science and Engineering, Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technology (xem thêm thông tin diễn giả)

Nội dung buổi nói chuyện:

  1. Lời Mở đầu:  Sài Gòn và thế giới trong những năm 1960 ~ 1970.
  2. Ra đi du học ở Nhật Bản (1971~ ).
  3. Hệ thống đại học ở Nhật Bản và Du học sinh ngoại quốc: Bachelor, Master, PhD.
  4. Các cấp bậc của giáo sư ở đại-học Nhật-Bản: Assistant Professor, Lecturer, Associate Professor, Full Professor, Professor Emeritus.
  5. Tu nghiệp Post-doc ở nước ngoài và con đường đi làm việc ở Nhật:  vào các xí nghiệp của Nhật hay trở thành giáo-sư đại học ?
  6. Văn-hóa Nhật Bản và giáo dục của gia đình qua sinh hoạt của sinh viên ở ĐH Nhật: kỹ luật trong sinh hoạt tập thể và ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng.
  7. Sau 46 năm nhìn lại: một vài vấn đề cần thiết trong tương lai cho vật liệu polime ở VN: polime để xử lý ô nhiễm môi trường, multi-component polymers và các chức năng quan trọng v.v.
  8. Kết luận

image image image