Talkshow: Diễn giả Trần Đức Cảnh gặp gỡ và nói chuyện tại ĐH Hoa Sen

Lúc 14:00-16:00, thứ 7, ngày 22/06/2019
P.507, (lầu 5), trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, HCM

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức buổi talkshow “Diễn giả Trần Đức Cảnh gặp gỡ và nói chuyện tại ĐH Hoa Sen” với chủ đề “Hướng nghiệp”.

Buổi thảo luận sẽ xoay quanh các nội dung: 

– Các yếu tố cần thiết để chọn ngành học hướng tới nghề nghiệp tương lai

– Tư duy về việc học cách học, cách tiếp cận công việc và các vấn đề 

– Thay đổi công nghệ, tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong việc học, việc làm và đời sống .. tác động đến tư duy công việc và ngành nghề tương lai.

– Chia sẻ các kỷ năng cần thiết của sinh viên Mỹ khi chuẩn bị tốt nghiệp và hội nhập vào đời sống công việc.

Một vài thông tin về Diễn giả:

Ông Trần Đức Cảnh tốt nghiệp Thạc sĩ Chính trị – Kinh tế Trường Hành chính công John F. Kennedy, đại học Harvard. NCS tại đại học Northeastern ngành kinh tế lao động, và Brandeis ngành chính sách xã hội.

Ông đã có 44 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ; có 16 năm kinh qua các chức vụ do Thống Đốc Bang Massachusetts bổ nhiệm như Giám Đốc Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực, Di trú và An sinh Xã hội của Bang.

Ông là thành viên của Hội đồng Liên trường Đại học vùng Đông Bắc; có 10 năm làm tư vấn tuyển sinh cho đại học Harvard và nhiều năm hỗ trợ cho chương trình Fulbright, VEF và các chương trình giáo dục và đào tạo Việt – Mỹ.

Ông Cảnh được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nguồn Nhân lực nhiệm kỳ (2016 – 2021).Sống ở nước ngoài hơn bốn thập niên nhưng ông luôn quan tâm đến các vấn đề giáo dục nước nhà, đặc biệt đã giúp kết nối các chương trình giáo dục và học bổng Hoa Kỳ với Việt Nam. 

image image image image