Lễ trao học bổng đợt 1 năm học 2020 – 2021

Từ 17h00 - 18h30, ngày 07/04/2021
P.204, trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên trường Đại học Hoa Sen tổ chức Lễ trao học bổng Đợt 1 năm học 2020 – 2021. Năm nay, nhà trường sẽ trao 99 suất học bổng bao gồm 38 suất học bổng Duy trì, 33 suất học bổng Khuyến học và 28 suất học bổng Vượt khó cho sinh viên với tổng giá trị là 3 025 000 000 VNĐ. 

Lễ trao học bổng

Chính sách cấp Học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường Đại học Hoa Sen trong những năm qua đã khuyến khích cho các em sinh viên có thành tích tốt trong học tập, biết rèn luyện đạo đức, thấm nhuần hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen thể hiện trong học tập, cuộc sống. Bên cạnh đó, chính sách này cũng hỗ trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết nỗ lực vượt khó, vận dụng được hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen để học tập tốt và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

image