Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM, Lễ tuyên dương sinh viên 5 Tốt và Lễ tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện 2021

Từ 15:00 - 20:00, thứ 7 ngày 27 tháng 03 năm 2021
Hội trường 903, trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

 

 

image