Hội thảo tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

8h30 ngày 24/06/2022
Phòng 903 - Cơ sở Nguyễn Văn Trán

Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật, thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tham vấn ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục nói chung trong đó có Đại học Hoa Sen, các chuyên gia về các chính sách và giải pháp quản lý nhà giáo trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Hoa Sen phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thảo tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.

THÔNG TIN HỘI THẢO

  • Thời gian: 8h30 ngày 24/06/2022
  • Địa điểm: Phòng 903 – Cơ sở Nguyễn Văn Tráng
image