Hội thảo nhận thức về AEC – Hành trang cho sinh viên 2015

Lúc 8h30-12h, thứ Bảy, ngày 18/04/2015
Hội trường 903 (lầu 9), trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

Ngành Quản trị nhân lực, khoa Kinh tế thương mại trường Đại học Hoa Sen tổ chức “Hội thảo nhận thức AEC – Hành trang sinh viên 2015” tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng. Hội thảo nhằm giúp sinh viên Việt Nam nhận thức được rằng AEC là gì, tại sao phải Việt Nam hội nhập, và với vai trò sinh viên thì cần phải chuẩn bị những gì để hội nhập vào lực lượng lao động có tay nghề trong khối AEC cũng như cơ hội có được khi được trang bị kiến thức AEC trong năm 2015.

Nội dung chương trình: 

  • 8h-8h15: Lời chào +Văn nghệ
  • 8h15-8h45: Tổng quan về AEC (do nhóm nghiên cứu giới thiệu)
  •  8h45-10h00: Nhóm diễn giả diễn thuyết:
  • Cơ hội của VN khi tham gia vào AEC
  • Cơ hội việc làm khi tham gia AEC
  • Nếu tham gia vào AEC thì sinh viên Việt Nam đang có gì và còn những kĩ năng gì chưa có
  • Sinh viên VN từ bây giờ cần chuẩn bị cho bản thân những gì để có thể hội nhập tốt với AEC
  • 10h00-10h15: Giải lao + văn nghệ
  • 10h15-11h25: Diễn giả giải đáp thắc mắc
  •  11h30: Kết thúc chương trình

 

image image image image