Đại học Hoa Sen

Hội thảo: “Liêm chính và câu chuyện kinh doanh: Làm đúng việc hay làm việc đúng”

Lúc 9h00 - 12h00, ngày 10/01/2015
Hội trường 204 ĐH Hoa Sen (số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1)

Hội thảo “Liêm chính và câu chuyện kinh doanh: Làm đúng việc hay làm việc đúng” dành riêng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và các bạn trẻ mong muốn hoạt động trong lĩnh vực Kinh tế trong tương lai. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo chuyên đề Sống liêm chính, Mục đích của hội thảo là phần nào giúp sinh viên thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị của sự liêm chính trong ngành, từ đó tạo động lực giúp sinh viên phấn đấu trở thành những doanh nhân trung thực, trách nhiệm trong tương lai.

image image image