Hội thảo: “Hy vọng và nguy cơ xuyên biên giới: Ba tộc người (Kinh, Chăm và Khmer) trong việc di cư lao động giữa Việt Nam và Malaysia”

Lúc 9h00 - 11h30, thứ Năm, ngày 09/07/2015
P201, Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

image image image