Hội thảo: Hãy sống và khát vọng

 Lúc 8h00 ngày 08/01/2015
Phòng TZ0102, Đại học Hoa Sen, số 2 Tản Viên, Q. Tân Bình, TP HCM

LÀM CHỦ TƯ DUY GIÚP SINH VIÊN THÀNH CÔNG
• Bạn biết rằng bạn hoàn toàn xứng đáng có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc.
• Bạn biết rõ mình có thể đạt được nhiều hơn những gì bạn đang có ngày hôm nay.
• Bạn tin rằng bạn có khả năng biến chuyển tình thế, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa.
• Đúng thế! Bạn hoàn toàn có thể đạt được những gì bạn muốn.

image