Hội thảo giới thiệu các chương trình Hợp tác quốc tế tại Đại học Hoa Sen (Buổi 1)

8:00 - 9:45
Phòng 507, Trường Đại học Hoa Sen (Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM)

image