Hội thảo chuyên đề: Quy trình phong học hàm và các bước chuẩn bị

Lúc 14h00 đến 15h30, thứ Tư, ngày 10/06/2015
Phòng 502 Trường Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Trường Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời quý anh chị giảng viên, nhân viên  đến tham dự buổi báo cáo chuyên đề về: “Quy trình phong học hàm và các bước chuẩn bị”

Mục đích buổi chuyên đề:

  • Giúp các giảng viên là Thạc sỹ, nghiên cứu sinh, Tiến sĩ hiểu rõ hơn qui trình phong học hàm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ;
  • Trình bày về kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp các giảng viên là Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ hiểu rõ hơn về điều kiện đối với ứng viên các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; từ đó tự chuẩn bị hồ sơ để tham dự trong tương lai ;
  • Hướng tới đề nghị trường Đại học Hoa Sen chuẩn bị lập Hội đồng chức danh cấp cơ sở.

Diễn giả:

  • PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh, Khoa Kinh tế – Thương mại, Trường Đại học Hoa Sen.
image image image