Hội thảo “Bắt đầu nghiên cứu tại trường ĐH Hoa Sen: Một vài chia sẻ cá nhân”

Lúc 9h00 - 11h50, thứ Sáu, ngày 13/03/2015
Phòng NZ306, cơ sở Nguyễn Văn Tráng, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1

Bộ môn Kỹ năng và Kiến thức tổng quát, thuộc chương trình Giáo dục tổng quát tổ chức hội thảo chủ đề: “Bắt đầu nghiên cứu tại trường Đại học Hoa Sen: Một vài chia sẻ cá nhân”

Mục tiêu: Thông qua những suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân của diễn giả, thúc đẩy và động viên giảng viên cùng những nhà nghiên cứu tương lai bắt đầu các hoạt động nghiên cứu

Những câu hỏi được đề cập:

  • Nghiên cứu là gì và tại sao tôi nên thực hiện nghiên cứu tại trường ĐH Hoa Sen?
  • Tôi nên nghiên cứu gì? Và tôi bắt đầu nghiên cứu như thế nào?
  • Làm cách nào để giữ động lực nghiên cứu và vượt qua các trở ngại?
  • Cùng các câu hỏi khác từ tham dự viên

Cách tiếp cận:

  • Chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm (trong và ngoài trường ĐH Hoa Sen)
  • Thảo luận
  • Lập kế hoạch hành động chung
image image image image