Câu chuyện hòa bình 2020 – 2021 – Tôi, chúng tôi và chúng ta

Lúc 14h30 – 17h30, thứ 6, ngày 02/04/2021
Phòng 204, trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Chuỗi hoạt động Giao lưu của Quỹ Hoà bình & Phát triển TP.HCM và các Trường đại học. Đây là hoạt động lấy ý tưởng từ hình thức biểu diễn lưu động (roadshow) trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Hoà bình & Phát triển TP.HCM, Soul Academy, Time Universal và TEDxĐakao để quảng bá hoà bình và văn hoá hoà bình.

Agenda: 

* 14:30 – 17:15: Hội trường 204

– Giao lưu với Diễn giả Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM và Cô Hoàng Ngọc Anh, Nhà sáng tập tổ chức TEDxĐakao.

– Workshop “Vai trò của Nghệ thuật múa đương đại trong việc trị liệu các vấn đề tâm lý” do TS. Alexander Tú Nguyễn, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Soul
***
Stresses of Pandemic
a. Personal level [Individual level]
– Stress, anxiety, isolation
– Utilizing performing arts to overcome internal struggles
b. Asian Community [Community level]
– Increase in Asian Hate Crimes in US
– How does it affect us here
– How we can help to raise awareness and be proactive to support: Stop Asian Hate
>>> Art as an expressive form of communication

– MC chương trình: Thái Minh Châu

* 17:15 – 17:30: Tiệc trà và Khai mạc triển lãm nghệ thuật chủ đề “Cảm tác thiên nhiên” tại Sảnh G, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP,HCM


 

image image image image