Buổi sinh hoạt đầu khóa Summer Program 2016

Lúc 7h30, thứ hai, ngày 30/05/2016
Phòng NZ.204, trường ĐH Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Chương trình của buổi sinh hoạt đầu khóa:
1. Văn nghệ khai mạc,
2. Thông tin các quy định về học tập,
3. Thông tin cuộc thi ảnh facebook,
4. Trò chơi gắn kết các thành viên của chương trình.
5. Trao giấy chứng nhận học bổng.

image image image image