Buổi giới thiệu chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Lúc 8h30 - 10h30, thứ Sáu, ngày 18/03/2016
Phòng NZ204, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM  

Năm 2016, được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, trường ĐH Hoa Sen chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế nhằm đào tạo các nhà quản lý tương lai có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản trị độc lập trong các cở sở kinh doanh hiện đại và các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình còn trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực học hỏi suốt đời. Ngoài ra, chương trình cũng chuẩn bị năng lực cho học viên theo học Tiến sĩ sau này.

Nội dung chương trình:

  • Ban Giám Hiệu trường ĐH Hoa Sen phát biểu
  • Đại diện Doanh nghiệp phát biểu về chương trình đào tạo
  • Đại diện Khoa Kinh tế thương mại giới thiệu về chương trình đào tạo
  • Giải đáp thông tin chương trình
image