Đại học Hoa Sen

Tag: Triển lãm

Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Brand ID.Entity “Fleurella”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển Lãm Brand ID.Entity   “Fleurella” – Sips, bloom and magic   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển lãm Brand ID.Entity “Hoạ Hồn Diện”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển lãm Brand ID.Entity   “Hoạ Hồn Diện” – Bảo tồn Nghệ thuật sân khấu Việt Nam – HÁT BỘI   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển lãm Brand ID.Entity “Rêvitreux”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển lãm Brand ID.Entity   “Rêvitreux” – See beyond the glass   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Brand ID.Entity “Bông”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển Lãm Brand ID.Entity   Bông – Where Hugs Come To Life   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Brand ID.Entity “WeFresh”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển lãm Brand ID.Entity   “WeFresh” – Vegan With Knowledge   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển lãm Brand ID.Entity Đông Tây Nam Bắc
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển lãm Brand ID.Entity   Đông Tây Nam Bắc – Người trẻ đi Bar “không quên lối về”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo