Đại học Hoa Sen

Tag: Triển lãm

FADA_Triển Lãm Thiết Kế Sa Bàn – Bất Ngờ Lớn Trong “Thế Giới Nhỏ”
FADA, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Triển Lãm Thiết Kế Sa Bàn   Bất Ngờ Lớn Trong “Thế Giới Nhỏ”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Khoa TK-NT giới thiệu Triển lãm Đồ Án Tốt Nghiệp 2024 – Ngành Thiết Kế Đồ Họa
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen    Triển lãm Đồ Án Tốt Nghiệp 2024   Ngành Thiết Kế Đồ Họa   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Đồ Án Tốt Nghiệp “We’re Bold 2024”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Triển Lãm Đồ Án Tốt Nghiệp   “We’re Bold 2024”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Kết thúc Triển lãm Brand ID.Entity
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Kết thúc Triển lãm Brand ID.Entity   sẽ còn tiếp tục bất ngờ   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Brand ID.Entity “Nhớ”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển Lãm Brand ID.Entity   “Nhớ” – Nước mắm Gò Bồi   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Triển Lãm Brand ID.Entity “NomNom”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Triển Lãm Brand ID.Entity   “NomNom” – – Tiệm bánh thuần chay vui vẻ   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo