Đại học Hoa Sen
VI EN

Sv Phạm Nguyễn Bảo Ngọc, Ngành Thiết Kế Nội Thất, đề tài thiết kế nội thất Silk Path Grand Lang Co Resort and Spa

Sv Phạm Nguyễn Bảo Ngọc, Ngành Thiết Kế Nội Thất, đề tài thiết kế nội thất Silk Path Grand Lang Co Resort and Spa đạt giải thưởng bình chọn của trưởng khoa cho đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất xuất sắc

image