BUỔI RA MẮT CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Vô vàn phần quà hấp dẫn gửi đến các bạn sinh viên trong buổi ra mắt cuộc thi ĐẤU TRƯỜNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ của Khoa Logistics – Thương mại Quốc tế tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng.

Cuộc thi ĐẤU TRƯỜNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (IBA) là một sân chơi độc nhất tại trường Đại học Hoa Sen, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm và thực nghiệm kinh doanh các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử do chính các bạn thực hiện. 

Đây không chỉ là cuộc thi mà còn là dự án để các bạn sinh viên thực hiện đề án môn học của mình, chính vì vậy, các bạn sẽ cơ hội ứng dụng những kiến thức tích hợp để vận hành mô hình kinh doanh như kiến thức liên quan đến Thương mại điện tử, Kinh doanh Quốc tế và Logistics.

Buổi sự kiện ra mắt cuộc thi nhằm giúp các bạn thí sinh và người quan tâm đến cuộc thi hiểu được các luật lệ và quá trình diễn ra của cuộc thi. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ cuộc thi. 

#DaihocHoaSen #HSU #LogisticsHSU 

#ThuongmaidientuHSU

#KinhdoanhquocteHSU

#FLITFAMILY

#IBA

#IBA2023

#DauTruongThuongMaiQuocTe

——————

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Fanpage: https://www.facebook.com/ibadautruongtmqt?mibextid=LQQJ4d

image image image image