Đội ngũ Giảng viên

Nguyễn Hữu Hảo
Trưởng khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ, Đan Mạch; MBA, Úc
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị đầu tư
 • Email: hao.nguyenhuu@hoasen.edu.vn
 • Ban chủ nhiệm khoa
Trần Thị Trúc Lan
Giám đốc chương trình Logistics Quản lý Chuỗi cung ứng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Solvay University, Belgium
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: lan.tranthitruc@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Logistics và Chuỗi cung ứng
Kinh nghiệm làm việc:
Thời gian Công ty Vị trí đảm nhiệm
1997-1998 DucViet Cargoteam Co., Ltd Leader of import division
1998-1999 Konoike Vina Transportation Co., Ltd Sales Executive
1999-2006 Konoike Rep. Office (Japanese) Chief Agent
Quá trình đào tạo:
Bằng cử nhân
 • Tên của bằng cấp: Cử nhân Ngoại thương
 • Năm: 1998
 • Cơ quan cấp bằng: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh doanh Quốc tế

Bằng thạc sĩ

 • Tên bằng cấp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Năm: 2003
 • Cơ quan cấp bằng: Đại học Solvay, Bỉ
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quản trị kinh doanh
Ngụy Thị Sao Chi
Giám đốc chương trình ngành Kinh doanh Quốc tế
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Học Viện Tài chính Hà Nội, Việt Nam
 • Lĩnh vực: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng
 • Email: chi.nguythisao@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Bảo hiểm ngoại thương, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Thanh toán quốc tế, Logistics, Nghiệp vụ ngoại thương, Đàm phán, Phân tích hoạt động kinh doanh, Vận tải và bảo hiểm, Hàng hóa và bảo hiểm trong vận tải quốc tế, Nghiên cứu thị trường.
 • Thuộc bộ môn: Ngành Kinh doanh quốc tế
Công trình:

NGUY THI SAO CHI  (2008), Inflation in Viet Nam and solution, Economic development, n° 210, April 2008.[1]

Kinh nghiệm làm việc:
Thời gian Công ty Vị trí đảm nhiệm
Present Tin Thanh Company Advisory
Công ty TNHH TM DV XNK Hoàng Đăng Food Giám đốc Chiến lược
Công ty Cổ phần ĐT & TM Quốc Tế Kinh Bắc Giám đốc Kinh doanh
In 2003 Truong Giang forwarding and transportation Co. Ltd., Document execitive
Quá trình đào tạo:
Bằng cử nhân
 • Cử nhân Văn học, 2003
 • Cơ quan cấp bằng: Đại học Ngoại thương
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh tế Ngoại thương

Bằng thạc sĩ

 • Thạc sĩ Kinh tế, 2007
 • Cơ quan cấp bằng: Học viện Tài chính
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng
Nguyễn Quang Minh
Giám đốc chương trình Ngành Thương mại điện tử
 • Học hàm – Học vị: NCS, Thạc sĩ – Business Administration (Finance), HELP University, Malaysia, 2018; Computer Science, University of Technology, Vietnam, 2012.
 • Lĩnh vực: Thương mại điện tử
 • Quá trình đào tạo: DBA student (Business Administration), UCSI University, Malaysia, 2021; Bachelor of Information Technology, University of Natural Science, Vietnam, 2006.
 • Kinh nghiệm làm việc: Công ty Fpt, Nasdaq Exchange, Sendo, Lazada, Shopee e-marketplace….
 • Giảng dạy tại các trường: UIT University, UEF University…
Đặng Huỳnh Anh Duy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế
 • Email: duy.danghuynhanh@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Môn giảng: Nhập môn Kinh doanh quốc tế, International Business Management, Franchise, Seaports management and operations, International Transports

Công trình: N/A

Kinh nghiệm làm việc:

Năm Vị trí
2018-2020 Giảng viên đại học Quốc tế Miền Đông
2020-2021 Quản lý Đào tạo và phát triển văn hóa Khách sạn Wink Hotels
Phạm Lệ Dung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Curtin University of Technology, Perth, Australia
 • Lĩnh vực: International Business
 • Email: dung.phamle@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International Transportation and Insurance, International Transportation, Coffee Trading (Basic)
 • Thuộc bộ môn: Ngành Logistics và Chuỗi cung ứng
Công trình:
No. Project name Funding institution Project duration Position/ role in the project
1 The Reality of Professional and Management Capacity of Intellectual Women Aged 56-60 in Ho Chi Minh City Department of Science and Technology of Ho Chi Minh City 2014 – 2016 Member

(Project Leader: Dr. Thai thi Ngoc Du)

2 Expenditure Control/ Spending Management  in Family in Vietnam Hoa Sen University 2015 – 2016 Member

(Project Leader: Dr. Thai thi Ngoc Du)

Kinh nghiệm làm việc:
Date Company/ Organization Position held
2016 – Present Hoa Sen University, Vietnam Full-time Lecturer of Faculty of Economics and Business
2012 – 2016 Hoa Sen University, Vietnam Full-time Lecturer of General Education Program
2011 – 2012 NPH Informatics Trading & Service Co. (Vietnam) Planning & Sales Manager
2011 Manulife Financial Vietnam Ltd. Executive Assistant to CEO & General Director
2009 – 2010 NPH Informatics Trading & Service Co. (Vietnam) Planning & Sales Manager
2003 – 2007 S. T. Alliance Ltd. (Singapore)

(as Toshiba’s Authorized Distribution in Vietnam)_ Rep. Office in Vietnam

Manager of Planning & Marketing Department, handling Import-Export Operations and Supply Chain of Toshiba Products in Vietnam.
1999 – 2002 S. T. Alliance Ltd. (Singapore)

(as Toshiba’s Authorized Distribution in Vietnam)_ Rep. Office in Vietnam

RRO Secretary, handling Import-Export Procedure and Sales & Marketing Operations.
1996 – 1998 Krueger Engineering (Asia) Ltd. (Hong Kong)_ Rep. Office in HCM City, Vietnam Executive Secretary
Quá trình đào tạo:
Master’s Degree  
 • Name of degree                     :  Master of International Business
 • Year conferred                       :  2009
 • Degree-granting institution    :  Curtin University of Technology, Perth, Australia
 • Major field of study                :  International Business

Bachelor’s Degree

 • Name of degree                     :    Bachelor of Science
 • Year conferred                       :    1995
 • Degree-granting institution    :    Open University of Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Major field of study                :    Business Administration

Certificate of Studies

 • Training course (1)                :    Method to Develop Strategic Marketing in Japanese Firms
 • Training course (2)                :    ISO 9001-2000 Management System by Japanese & Vietnamese Experts
 • Training course (3)                :    Business Planning – Modern Business Management
  • Year conferred                       :    2004 and 2006
  • Training center/ institution     :    Vietnam-Japan Human Resources Cooperation Center, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Training course (4)                :    Internal Control – COSO
  • Year conferred                       :    Jun 2016
  • Training center/ institution     :    VietSourcing Training Center, HCM City, Vietnam
 • Training course (5)                :    Effective Methods of Goal Setting and Operating the Balance Score Card – KPI System
  • Year conferred                       :    Jun 2016
  • Training center/ institution     :    BMG International Education, HCM City, Vietnam
 • Training course (6)                :    Patterns of Excellence
  • Year conferred                       :    Jul 2016
  • Training center/ institution     :    Adam Khoo Education, HCM City, Vietnam
Nguyễn Phương Liên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng (Tài chính công)
 • Email: lien.nguyenphuong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Logistics và Chuỗi cung ứng
Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học 1. Trường đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội

2. Trường đại học Kinh Tế TP. HCM

1. Ngôn ngữ Nga

2.Quản trị kinh doanh

1988

2002

Thạc sỹ Trường đại học Université libre de Bruxelles – Solvay Brussels School, và đại học Mở Tp.HCM Quản trị 2007
Tiến sỹ Trường đại học Kinh Tế TP. HCM Tài chính Ngân hàng (Tài chính công) 2019
Thực tập sinh khoa học  

 

Quá trình công tác:

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Cơ quan công tác `Địa chỉ Cơ quan
10/2021- Nay Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen Số 8 Nguyễn Văn Tráng – P. Bến Thành – Quận I – HCM
2/2021 – 9/2021 Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Hoa Sen Số 8 Nguyễn Văn Tráng – P. Bến Thành – Quận I – HCM
9/2019 – 1/2021 Giảng viên Trường Đại học Văn Lang Số 45 Nguyễn Khắc Nhu – Phường Bến Nghé – Quận I – HCM
9/2010 – 8/2019 Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen Số 8 Nguyễn Văn Tráng – P. Bến Thành – Quận I – HCM
Công trình:
TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Tên tạp chí Năm công bố
1 Factors Impacting Tourism Demand: An Analysis of 10 ASEAN Countries

 

Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1)

Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645

doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.385

2021
2 Relationship between Coronavirus (COVID-19) and Social Factors: Evidence from 24 Countries Over the World During 88-Day Period from Jan 31 to April 27, 2020. Medico-Legal Update, 21(1)

ISSN 0971-720X (print) ISSN – 0973-1283 (Electronic)

2021
3 Dạy và học trực tuyến hiệu quả: Bài học từ các quốc gia trên toàn cầu.

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình “Công dân học tập” tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Bộ giáo dục và Đào tạo cùng Hội khuyến học VN tổ chức vào 24/7/2020 tại trường đại học VINUNI. 2020
4 Determinants of Level of Taxation: An Empirical Study of OECD Countries from 2006 to 2016

 

Australian Tax Forum 34(4)

ISSN: 0812-695X

 

2019
5 The Impact of Tax Rate, Compliance Burden and Corruption Control on Tax Ratio: Evidence from Emerging Asian Countries From 2004 To 2015. New Zeland Journal of Taxation Law and Policy, 25(3), 285-307.

ISSN: 1322-4417

 

2019
Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia:
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã

chủ trì

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng

đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tác động của thể chế và thu thuế đến tăng trưởng kinh tế: Minh chứng các nền kinh tế đang phát triển. NCS-2016-03 (Chủ nhiệm đề tài) 2015 – 2016 Đề tài cấp cơ sở của trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Là Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu
Châu Thị Kiều Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Trường Đại Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh
 • Email: phuong.chauthikieu@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nghiệp vụ Hải quan, Giao nhận hàng hóa & Khai báo Hải quan, Quản trị nhà kho và tồn kho, Nghiệp vụ ngoại thương, Vận tải đa phương thức, Quản trị xuất nhập khẩu
 • Thuộc bộ môn: Ngành Logistics và Chuỗi cung ứng
Kinh nghiệm làm việc:

Với kinh nghiệm thực tiễn trên 20 năm làm việc trong lĩnh vực Logistics tại các Công ty: ISS-Gemadept, Scanwell Logistics,..

6 năm là Giám đốc cho Asean Pacific Maritime Services Co., Ltd. (APMC).

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ – Trường Đại học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Minh Trà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Vật lí kĩ thuật (Hướng Mạng tốc độ cao) – ĐHQG TP.HCM
 • Lĩnh vực: Vật lí kĩ thuật (Hướng Mạng tốc độ cao)
 • Email: tra.ngominh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Thương mại điện tử
 • Thuộc bộ môn: Ngành Thương mại Điện tử
 • Quá trình đào tạo: ThS. Vật lí kĩ thuật (Hướng Mạng tốc độ cao), KTV Công nghệ thông tin (Ngành Công nghệ Web)
Tô Thị Tú Trang
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Đại học Quốc Gia TP.HCM
 • Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng
 • Email: trang.tothitu@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Phân tích hoạt động kinh doanh XNK, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Tín dụng ngân hàng, Thị trường Chứng khoán
 • Thuộc bộ môn: Ngành Kinh doanh quốc tế
Lê Đức Nhã
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS, Thạc sĩ
 • E-mail: nha.leduc@hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc:

Vị trí công tác  Cơ quan công tác
Khoa Thương mại quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Giảng viên
Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Giảng viên
Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trợ lý Trưởng khoa
Khoa Logistics và Thương mại quốc tế, Trường Đại học Hoa Sen Giảng viên
Công trình:
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Export, Logistics Performance, and Regional Economic Integration: Sectoral and Sub-Sectoral Evidence from Vietnam 2022 Journal of International Logistics and Trade (Scopus), Volume 20(1), p.149-157. ISSN: 1738-2122
2 Globalisation, Logistics and Food Supply: Evidence From Vietnam 2021 Malaysian Journal of Economic Studies (Scopus/ESCI), Volume 58(2), p.267-291. ISSN: 1511-4554
3 Port logistics service quality and customer satisfaction: Empirical evidence from Vietnam 2020 The Asian Journal of Shipping and Logistics (Scopus/ESCI), 36(2),
p.89-103. ISSN: 2092- 5212
4 Environmental degradation and economic growth in ASEAN-10: The
perspective of EKC hypothesis
2019 Malaysian Journal of Economic Studies (Scopus/ESCI), Volume 56(1), p. 43-62. ISSN: 1511-4554
5 Smart-building management system: An Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam 2019 Technological Forecasting and Social Change (Scopus/SSCI),
Volume 141 (April 2019), p. 22-35. ISSN: 0040-1625

 

Vũ Hải Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS, Thạc sĩ
 • E-mail: nam.vuhai@hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc:

Ở các công ty/tổ chức: VPBank FC, ĐH Giao thông vận tải TPHCM, ĐH Hoa Sen, UEF…

Công trình:

TT Tên công trình Tên tạp chí Năm công bố
1 Current challenges and Technological solutions for Sustainable Aviation Digitalization and the impacts of COVID-19 on the Aviation Industry 2022
2 How can scientists and engineers contribute to organizational sustainability reform Social Responsibility Journal 2020
3 Innovation and Sustainability The Palgrave Handbook of Corporate Social Responsibility 2021
4 Green technology transfer in a developing country: experiences from Vietnam Academy of Management Proceedings 2020
5 Green Sustainable Airports: The Deployment of Renewable Energy at Vietnam Airports. Is that Feasible? Journal of Mechanical Engineering Research and Developments 2019
Trần Ngọc Quỳnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Master of Business Administration, Andrew University, Michigan,USA
 • Lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Sale & Marketing, Digital Marketing,..
 • Email: quynh.tranngoc@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nhập môn kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Hội nhập & cam kết quốc tế, Nhượng quyền
 • Thuộc bộ môn: Kinh doanh quốc tế

Công trình:
Bài đăng ” A Case Study: Brand Image Problems Solving” – P.909
CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2021
Mã số ISBN 978 – 604 – 325 – 669 – 7, Quyết định xuất bản số: 53/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 07/09/2021, In xong và nộp lưu chiểu năm 2021

Kinh nghiệm làm việc:

Năm Vị trí
2020 – 2021 Sale & Markering Manager Edupath Group (Viet Nam)
2018 – 2020 Student Enrollment Manager IEI, VNU-HCM ( Viet Nam)
2015 – 2017 Senior Business Developemnt Executive Microad Joint Stock Comany ( Japan)

Quá trình đào tạo: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Bằng cử nhân/ thạc sĩ: Cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế, Keuka College, Newyork, USA; Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Anddrew University, Michigan,USA

Nguyễn Vũ Diệu Linh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ, Toulouse University, France
 • Lĩnh vực:Truyền thông, Digital Marketing
 • Email: linh.nguyenvudieu@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Thương mại điện tử, digital marketing, marketing management, sales, brand management
 • Thuộc bộ môn: Thương mại điện tử
Võ Thị Hà Nhi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ, School of Economics, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy
 • Lĩnh vực: Quản lý chuỗi cung ứng, International Business Economics
 • Email: nhi.vothiha@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Overview of Logistics and Supply Chain; International Freight Forwarding: Sea transport, Air transport, Multimodal Transport’; Warehouse and Distribution; Project Management; Project Cargo and Heavy Cargo Handling; Logistics and Supply Chain Network Design
 • Thuộc bộ môn: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng.
Trần Phong
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS, Thạc sĩ, Western Sydney University
 • Lĩnh vực: Logistics, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh
 • Email: phong.tran@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nhập môn kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Hội nhập & cam kết quốc tế, Nhượng quyền, Logistics…
 • Thuộc bộ môn: Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Quỳnh Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: NCS, Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp
 • Email: phuong.nguyenquynh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Logistics, Quản trị kho hàng, Nghiệp vụ ngoại thương, Thương mại điện tử, Quản trị chiến lược, Quản trị học
 • Thuộc bộ môn: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Bùi Cẩm Tú
Thư ký

Email: tu.buicam@hoasen.edu.vn

Ngành: Quản trị kinh doanh

Quá trình đào tạo:

 • Năm 2007 – 2011: Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ
 • Năm 2016 – 2018: Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bình Dương

Kinh nghiệm làm việc:

 • 10/2011 – 11/2016: Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo tại Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Bình Dương.
 • 01/2019 – 3/2021: Nhân viên tư vấn Trung tâm ngoại ngữ Úc Sài Gòn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2022-Hiện tại: Chuyên viên & Thư ký, Khoa Logistics – Thương mại quốc tế, Đại học Hoa Sen
Nguyễn Văn Phước
Chuyên viên truyền thông và trải nghiệm sinh viên

Email: phuoc.nguyenvan@hoasen.edu.vn

Ngành: Marketing

Kinh nghiệm làm việc:

Vị trí Nơi làm việc
Kế toán Kim Ngan ADV
Kế toán Younet

Hoạt động: Ban tổ chức cuộc thi TV Create của Khoa Kinh tế và Quản trị của Đại học Hoa Sen

Giải thưởng:

 • Học bổng Endeavour tại Đại học Hoa Sen 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
 • Sinh viên tích cực khoa Kinh tế và Thương mại 2015-2016
Võ Tiến Tân
Thư ký

Email: tan.votien@hoasen.edu.vn

Ngành: Du lịch

Quá trình đào tạo: 

 • Năm 1993 – 1995: Tốt nghiệp Nghiệp vụ Du lịch, tại trường Cao Đẳng kinh tế TP.HCM;
 • Năm 2008: Tốt nghiệp Ngữ văn Anh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 • 2020 đến nay: Đang học Thạc sĩ Văn hóa học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc:

 • 2009 – 2010: Trợ lý kinh doanh Công ty ANOFEED (Tập đoàn NOVALAND)
 • 2011 – Hiện tại: Chuyên viên & Thư ký, Khoa Logistics – Thương mại quốc tế, Đại học Hoa Sen

Facebook Instagram Youtube image