Đại học Hoa Sen

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Logistics – Thương mại Quốc tế định hướng trở thành một trong số những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Kinh doanh, Thương mại và Quản lý chuỗi cung ứng xuyên quốc gia và trong khu vực với các chương trình đào tạo có chất lượng đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Sứ mệnh

Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế đào tạo công dân toàn cầu có kiến thức, trí tuệ, kỹ năng và đạo đức trong các ngành nghề kinh doanh xuyên quốc gia, góp phần đóng góp giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp đất nước và kiến tạo cuộc sống cá nhân thành công, hạnh phúc, đạt giá trị TRÍ – TÂM – TẦM.

CÁC GIÁ TRỊ

  1. Cam kết về chất lượng: Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, hiệu quả giúp sinh viên đạt được thành công cá nhân và đóng góp cho xã hội;
  2. Tư duy độc lập: Tạo cơ hội cho sinh viên suy nghĩ phân tích và tư duy độc lập trong việc đưa ra quyết định và xây dựng lòng tin.
  3. Sáng tạo: Khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng cho các nỗ lực liên tục tìm kiếm tri thức và các giá trị tinh thần;
  4. Tính chính trực: Đào tạo những nhà kinh doanh, những quản lý trung thực và đáng tin cậy trong tất cả các hoạt động;
  5. Tôn trọng sự khác biệt: Giúp sinh viên biết tôn trọng sự khác biệt để nhận ra giá trị của sự đa dạng.
  6. Trách nhiệm xã hội: Đào tạo, bồi dưỡng những chuyên gia kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với xã hội.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Nhân bản, Hội nhập, và tinh thần Khai phóng”

Giáo dục người học có tinh thần trách nhiệm xã hội, gia đình, và bản thân; Đảm bảo tri thức kỹ năng hội nhập, tư duy công dân quốc tế, phát triển toàn diện với tinh thần khai phóng.

Facebook Youtube Tiktok Zalo