Đại học Hoa Sen

Sự tham gia của các Giảng viên ngành Marketing trong Hội thảo khoa học quốc tế ICGD

Ngày 27/5/2023, Hội thảo khoa học quốc tế ICGD (The International Conference On Global Issues, Trends, And Directions Across Disciplines) do Trường Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp với Đại học Malaysia Sarawak (UNIMAS) tổ chức đã diễn ra. Hội thảo khoa học quốc tế ICGC là diễn đàn chuyên môn đa văn hóa, nơi kết nối và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góc nhìn trong môi trường khoa học. Với nhiều nội dung thảo luận hấp dẫn, sát thực tiễn, Hội thảo đã đóng góp nhiều giải pháp, ý tưởng về kinh tế, tài chính, giáo dục, lý thuyết và thực hành khoa học xã hội.

Hội thảo khoa học quốc tế ICGD

Với mục đích tạo điều kiện hợp tác nghiên cứu và khuyến khích trao đổi ý tưởng giữa các ngành. Hội thảo đã mang đến những nghiên cứu mới và tiến bộ nhất về kinh tế, giáo dục, khoa học xã hội cả về lý thuyết và thực tiễn. Là một nền tảng học thuật mang tầm quốc tế – Hội thảo ICGD 2023 sẽ tạo ra một môi trường toàn cầu để các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và những người có đam mê trong việc chia sẻ ý tưởng và sự hiểu biết của mình đến với đại chúng.

Tự hào khi Khoa Kinh tế – Quản trị sở hữu 2 bài nghiên cứu khoa học của các Giảng viên ngành Marketing trình bày trong Hội thảo khoa học quốc tế ICGD. 

1. INTENTIONS OF ENTREPRENEURSHIP: A STUDY OF MILLENNIALS IN HO CHI MINH CITY

Tran Thi Thu Hien, Dang Truong Thuy Anh, Truong Quang Vinh

2. JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN VIETNAM: THE ROLES OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, SUPERVISOR EMOTIONAL SUPPORT AND TRAINING

Doan Thi Ngoc Thuy, Phan Minh Tuan, Do Huynh Lam Thinh

ThS. Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh tại Hội thảo khoa học quốc tế ICDG
ThS. Đặng Trương Thuỳ Anh tại Hội thảo khoa học quốc tế ICDG

Với sự trình bày của ThS. Đặng Trương Thùy Anh và ThS. Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh và sự tham gia của TS. Đoàn Thị Ngọc Thúy ngành Marketing Khoa Kinh tế – Quản trị trong vai trò là Chair Section của Hội thảo.

Phần trình bày của ThS. Đặng Trương Thuỳ Anh
Phần trình bày của ThS. Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh
Cùng với sự tham gia của ThS. Phan Minh Tuấn (GĐCT Ngành Marketing), TS Đoàn Thị Ngọc Thuý, ThS. Trần Thị Thu Hiền, ThS. Trương Quang Vinh.
Facebook Youtube Tiktok Zalo