CHUYÊN ĐỀ SỐ 01

Ngày 03/09/2020, nhóm giảng viên Trần Thị Út, Hồ Trung Thảo và Nguyễn Duy Trường, Bộ môn Quản trị Kinh doanh, đã trình bày hai báo cáo tại buổi khai trương chuỗi hội thảo nội bộ thứ Năm hàng tuần của Khoa Kinh tế & Quản trị.

Bài trình bày thứ nhất tập trung vào khả năng kết hợp hai môn học thành một môn học mới. Giảng viên Nguyễn Duy Trường lược qua tình hình tổng quan của lý do cần thiết của việc kết hợp hai môn Đề án Kinh doanh 01Đề án Kinh doanh 02, thành một môn mới mang tên “Thiết lập Kế hoạch Kinh doanh” cho mã tiếng Việt, và “Business SetUp and Planning” cho mã tiếng Anh.

Tiếp theo sau là phần trình bày của giảng viên Hồ Trung Thảo tổng kết các số liệu thống kê từ hai môn ĐAKD1 và ĐAKD2 trong hai năm học vừa qua, cùng phân tích các các điểm hay và đat được cũng như các yếu điểm của hai môn học này. Nhìn chung hai môn này đã giúp sinh viên hiểu hơn các thực tế và khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi phác thảo kế hoạch kinh doanh.

Nhưng với tốc độ phát triển ngoài doanh nghiệp lẫn trong lãnh vực giáo dục khi nền kinh tế nước nhà ngày càn hội nhập sâu hơn vào guồng máy thương mại quốc tế, và nhất nữa là ĐAKD1 đã không còn được giảng dạy, một môn học mới sẽ là sự cần thiết để không chỉ bảo đảm sự vẹn toàn của chuỗi hai môn học này mà còn là cơ hội phát huy thêm các điểm mới cũng như khắc phục các yếu điểm của hai môn học cũ. Đó là phần trình bày chi tiết của giảng viên Nguyễn Duy Trường về đề xuất cùng kế hoạch sơ khởi ban đầu cho môn học mới được tính bốn (04) tín chỉ. Cuối cùng TS Trần Thị Út lược qua tính bổ sung của môn học này với ngành Sáng tạo Khởi nghiệp mà Khoa Kinh tế Quản trị đang chuẩn bị mở, và TS Út làm chủ dự án.

Bài trình bày đã được các giảng viên của Khoa KTQT tham dự mổ xẻ, phân tích và đóng góp ý kiến xây dựng giúp môn học mới, nếu được chấp thuận mở, mang tính thực tiễn, thực tế và tiêm cận chất lượng báo cáo tại các doanh nghiệp tư vấn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại Hoa Sen, cũng như song hành cùng doanh nghiệp đào tạo thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tương lai.

Tương tự, bài báo cáo thứ hai, do giảng viên Nguyễn Duy Trường thực hiện, trình bày một khuynh hướng mới cho mô hình liên kết kinh doanh/thương mại/đầu tư đã hình thành nhiều năm qua, nhưng hiện vẫn chưa được chú trọng đầy đủ và đúng mức tại Việt Nam. Mô hình liên kết kinh doanh này có tiềm năng ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam trong tương lai và sự hiểu biết về nó sẽ giúp sinh viên Hoa Sen có sự hiểu biết tốt và sát thực tế hơn về môi trường kinh doanh quốc tế năng động. Nếu được mở thì đây sẽ là một môn học lần đầu tiên được giảng dạy tại một đại học ngoài công lập tại Việt Nam.

Cũng như bài trình bày đầu tiên, bài báo cáo thứ hai này cũng nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn nhưng xây dựng từ các đồng nghiệp tham dự. Tuy dự định ban đầu là chỉ dạy bằng tiếng Anh do các tài liệu bằng tiếng Việt chưa có nhiều, nhưng cuộc họp đã thảo luận và nhất trí mở môn mới này bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh để tăng thêm kiến thức và cơ hội học hỏi cho sinh viên, cũng như nâng cấp chất lượng chương trình đào tạo tại Hoa Sen.

Nhóm trình bày

ThS. Nguyễn Duy Trường, ThS. Hồ Trung Thảo, TS. Trần Thị Út

Danh mục liên quan

Nội dung
image