Đại học Hoa Sen

Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Khoa Khoa học Xã hội thông báo về việc nhận đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đối với năm học này.

Số lượng thành viên tham gia cho mỗi đề tài: tối đa 5 sinh viên.

Mỗi sinh viên được phép tham gia tối đa 2 đề tài trong một năm học.

Các mốc thời gian áp dụng cho Khoa Khoa học Xã hội:

  • Chủ nhật, 31/05: Hạn chót đăng ký thực hiện đề tài (nộp mẫu đăng ký tiếng Việt / tiếng Anh)
  • Thứ hai, 01/06: Hội đồng Khoa duyệt vòng 1 và thông báo kết quả. Các đề tài đủ điều kiện thực hiện sẽ được ứng trước 30% kinh phí. 
  • Thứ năm, 16/07: Các nhóm trình bày đề tài của mình trước Hội đồng khoa. Những đề tài ra được kết quả hoàn chỉnh sẽ được cấp 70% kinh phí còn lại.

 

Khoa KHXH

Facebook Youtube Tiktok Zalo