Chia sẻ chuyên môn: Giới thiệu khái quát một số lý thuyết văn hóa học

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Giới thiệu khái quát một số lý thuyết văn hóa học

Người trình bày: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh

Thời gian, địa điểm: 15:00-15:45, ngày 19/4/2018, phòng 701 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

Tải bài viết tại đây.

image