Workshop “Ngôn ngữ học máy tính và ứng dụng trong Giảng dạy tiếng”

Sáng thứ Năm từ 08:30 - 11:30, ngày 29/8/2019
Phòng 407, Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp.HCM

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các nghiên cứu cần có sự hợp tác đa ngành mới có thể giải quyết được vấn đề. Ngôn ngữ học cũng không là một ngoại lệ. Với sự phát triển vượt bậc của ngành Công nghệ thông tin trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và các công nghệ Học máy (Machine Learning) tiên tiến, liên ngành Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics) – một sự kết hợp giữa Ngôn ngữ học và Tin học, ngày càng có nhiều ứng dụng thiết thực trong Kinh tế – Xã hội, Khoa học – Kỹ thuật, Giáo dục – Đào tạo,  An ninh – Quốc phòng,… Trong khuôn khổ buổi Worshop này, chúng tôi sẽ giới thiệu về Ngôn ngữ học Tính toán và các ứng dụng trong giảng dạy ngôn ngữ.  

image image image image