Workshop: Fashion sketch

13h30 - 17h00, 10/12/2022
P.502, 93 Cao Thắng, P3, Q.3

Workshop dành cho cả học sinh, sinh viên và giảng viên có quan tâm đến lĩnh vực thời trang với sự tham gia của khách mời Kiquy Phạm và Đơn vị đồng hành Công ty giấy mỹ thuật Lan Vi.

image