Webinar: Training về tạo Web cho doanh nghiệp kinh doanh Online

Lúc 10h, ngày 09/09/2021
Online trên nền tảng Microsoft teams

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hoạt động của Thương mại điện tử, Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế tổ chức Webinar 2 với chủ đề: Training về tạo Web cho doanh nghiệp kinh doanh Online (Chương trình Thương mại Điện tử – nhu cầu nhân lực của thời đại 4.0).

Các Chuyên gia của Ngành Thương mại Điện tử sẽ giới thiệu về: 

1. Tổng quan hoạt động của ngành TMĐT (7-10 phút) – ThS. Phạm Thái Kỳ Trung

2. Kỹ thuật Tạo hình ảnh qua các công cụ có sẵn; Hệ thống Web của Doanh Nghiệp trong hoạt động TMĐT (20-25 phút) – ThS. Lê Quyết Tâm

3. ECommerce (3-5 phút) – ThS. Ngô Minh Trà.

Demo từng bước thực hiện sản phẩm trên web về trang TMĐT (có shopping cart và không có shopping cart): 20-30 phút cho mỗi nhóm sinh viên.

4. Trao đổi – hỏi đáp (30 phút)

Hình thức: online trên nền tảng Microsoft teams;

image