Webinar “Tôn giáo tâm linh & Kinh doanh”

Lúc 9h00, ngày 25/09/2021
Hình thức Google Meet

Tâm linh và tôn giáo gắn liền với mọi hoạt động thực tiễn của con người. 

Ít ai cho rằng giữa tâm linh và tôn giáo lại có mối quan hệ với hoạt động kinh doanh – loại hình mang tính thực dụng và thế tục.

Người doanh nhân thường bị liên kết một cách tiêu cực đến những hoạt động mang tính tối đa hóa lợi nhuận, đôi khi xem nhẹ các yếu tố tinh thần và đạo đức. Thậm chí trong thực tiễn chúng ta vẫn chứng kiến những thương nhân tham gia cầu cúng tại miếu Bà Chúa Xứ hay đền Bà Chúa Kho trong tâm hướng cầu phúc cầu tài.

Cùng đến với Buổi chia sẻ trực tuyến: “TÔN GIÁO TÂM LINH VÀ KINH DOANH” của TS. Dương Ngọc Dũng để được giải đáp các vấn đề sau:

  • Nên hiểu tâm linh và tôn giáo sao cho đúng?
  • Làm sao phân biệt được tâm linh và mê tín dị đoan?
  • Có thể áp dụng các bài học về tâm linh để sáng tạo một triết lý kinh doanh. Từ đó định hướng nhân bản trong bối cảnh mọi tôn giáo lớn đang dần mất đi ảnh hưởng quan trọng, đặc biệt là trong thời đại thế tục hóa?

Địa điểm: Phát live trên kênh Fanpage khoa KHXH&NVFanpage HSU

 

image