Webinar: MBA – Phụ nữ tạo sức bật trong lãnh đạo doanh nghiệp

Lúc 19:00 ngày 01/07/2021
Fanpage của Viện Đào tạo Sau Đại học

Trong sự chuyển biến của thời đại, phụ nữ được khẳng định bản thân và có thêm nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức và năng lực nghề nghiệp. Vai trò của các nữ doanh nhân ngày càng được chú trọng, đề cao và có được tầm ảnh hưởng lớn mạnh. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến vấn đề bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu mà còn có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của các doanh nghiệp và các quốc gia trên con đường vươn tới văn minh, hướng tới những giá trị bền vững.

Vậy điều gì đã tạo nên sức hút ở các nữ lãnh đạo? Các nữ doanh nhân có ưu thế và khó khăn gì trong việc quản trị?

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ các khách mời là các Nữ Doanh nhân đang nắm giữ các vị trí Lãnh đạo ở các đơn vị và cùng thảo luận với chúng tôi về chủ đề Phụ nữ trong lãnh đạo doanh nghiệp tại Webinar Số 2 của Viện Đào tạo Sau Đại học.

Buổi livestream được phát sóng trực tiếp tại: Fanpage của Viện Đào tạo Sau Đại học (https://www.facebook.com/caohochoasen)

Thời gian: 19:00 ngày 01/07/2021
Host: TS. Đoàn Minh Châu – Q. Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học
Khách mời:

  • PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy – Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen
  • Chị Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 – Tổng Giám Đốc GIGA1

Webinar: MBA – WOMEN DRIVING ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP

In the modern era, more and more women can prove themselves and get access to opportunities that can expand their field of expertise and capabilities. The role of female entrepreneurs has increasingly gained attention, recognition and overall social impact. This change does not only affect gender equality but also has a positive influence on the development of entrepreneurship and national prosperity on the way to modernity and sustainability.

So, what are the attractions of female leadership? What are the advantages and disadvantages of women in managerial roles?

Let’s hear the answers from our guests, who are female leaders from various organizations and businesses, and discuss with us about the position of women in entrepreneurial leadership at the Webinar, hosted by Hoa Sen Graduate School.

The Webinar will be streamed live at: https://www.facebook.com/caohochoasen
Time and Date: 19:00 on 01/07/2021
Host: Dr. Đoàn Minh Châu – Acting Head of Hoa Sen Graduate School
Guest speakers:

  •  Assoc. Prof., Ph.D Vo Thi Ngoc Thuy – Acting President of HSU
  •  Ms. Nguyen Dang Quynh Anh – Deputy Director of Yeah1 Corporation – Director of GIGA1
image