Webinar #5: Higher Education – Widening the Door to Career Integration

Lúc 14h00, ngày 23/10/2021
Hình thức Online

 Mời các bạn cùng tham gia buổi Webinar số thứ 5 với chủ đề #MAE – Higher Education – Widening the Door to Career Integration (#MAE – Chương trình cao học giúp mở rộng cánh cửa hội nhập trong sự nghiệp). Với sự tham gia của các Giảng viên và Học viên dày dặn kinh nghiệm thực tiễn, chương trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập và giá trị thực tiễn của tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Thời gian: 14:00 – 16:00, Thứ 7, ngày 23/10/2021
Webinar sẽ được tường thuật trực tiếp tại:
– Trang sự kiện của Viện Đào tạo Sau Đại học:
– Facebook của Đại học Hoa Sen:

Host:
– TS. Huỳnh Văn Tài – Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, Đại học Hoa Sen
– Ths. Võ Thị Kiều Loan – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hoa Sen

Khách mời:
– Ths. Trần Quỳnh Như (Dịch giả và Tác giả sách) – Trưởng Phòng Biên tập AUDAX Culture and Media Ltd.
– Học viên chương trình MAE Khóa 4:
** Chị Nguyễn Trương Gia Minh – Phóng viên/Dịch giả (Báo Tuổi trẻ, Người Lao động)
** Chị Nguyễn Trịnh Tố Anh – Giảng viên Đại học Sài Gòn
** Anh Nguyễn Xuân Mỹ – Senior Sales Executive của Sumitomo

———

Languages are not simply valuable as an instrumental in communication, they are also the fundamental of culture and social development. The MA Degree in English Studies can bring you opportunities and lead to many different career paths. To be specific:

Why did many people decide to join graduate programs in English Studies?
What can an MA Degree in English Studies help boost your job prospects, especially in translation and teaching field.
 Which skills and knowledge can we gain through study in The MA Programme of English Studies at Hoa Sen University?

Let’s find out all the answers for these questions at our 5th Webinar: #MAE – Higher Education – Widening the Door to Career Integration. Joined by Lecturers and Students in English Studies major, this event will give you an overview and explain the advantages and reality aspects of the graduate courses in English Studies.

 Date and Time: 14:00 – 16:00, Saturday, October 23rd, 2021.
 The Webinar will be streamed live at:
Official Event Page:
HSU Facebook:

Hosts:
– Mr. Huynh Van Tai – Director of The MA Programme of English Studies.
– Ms. Vo Thi Kieu Loan – Lecturer of Faculty of International Languages

Guests:
– Tran Quynh Nhu, MA – Head of Translation & Editing – AUDAX Culture and Media Ltd.
– Students of HSU MAE Programme (Class 04):
** Ms. Nguyen Truong Gia Minh – Reporter/Translator (Tuoi tre, Nguoi lao dong)
** Ms. Nguyen Trinh To Anh – Lecturer of Sai Gon University
** Mr. Nguyen Xuan My – Senior Sales Executive of Sumitomo

___________

image image image image