Tất cả Sự kiện

Hội thảo “Power of Mind”
Lúc 8h30-17h, Chủ nhật, ngày 21/6/2015
Buổi trải nghiệm “Virus Lòng Tốt”
Lúc 8h30 - 11h30, thứ Ba, ngày 2/6/2015
Lễ hội Văn hóa Ấn Độ
Lúc 15h đến 22h, Chủ Nhật, ngày 31/5/2015
Lễ trao bằng tốt nghiệp lần 1 năm 2015
Lúc 7h00, thứ Bảy, ngày 20/06/2015
Buổi Final Day – Grand Tour 2015
Lúc 17h30 đến 20h00, Chủ Nhật, ngày 31/05/2015 
image