Talkshow “Áp dụng tâm lý học nhân cách vào việc đọc sách chuyên ngành và sách kỹ năng cho sinh viên Đại học”

15g00 ngày 23/4/2023
Công trường Công xã Paris

Nhân kỷ niệm Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/05/1886 – 01/05/2023), kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 – 2023).

Nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng của công chúng, tăng cường phát huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Tại tuần lễ từ 19/4/2023 đến 01/05/2023 chào mừng Ngày sách Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 với thông điệp “Sách cho tôi, cho bạn”; “Sách: nhận thức, đổi mới, sáng tạo” do Sở TT&TT TPHCM tổ chức, thân mời các bạn sinh viên đến tham dự talkshow “”Áp dụng tâm lý học nhân cách vào việc đọc sách chuyên ngành và sách kỹ năng cho sinh viên Đại học” do Khoa KHXH – Luật và TTTT – Thư viện đồng tổ chức.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

  • Thời gian: 15g00 – 16g30 ngày 23/4/2023
  • Địa điểm: Công trường Công xã Paris
image image image image