Đại học Hoa Sen

Professional Development Workshop #3

09g00 ngày 16/02/2023
Phòng 507 - Cơ sở Nguyễn Văn Tráng
Đăng ký tham gia

Nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn cho Giảng viên, Sinh viên trao đổi học thuật, Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế tổ chức chương trình Professional Development Workshop #3, với sự tham gia của các khác mời đặc biệt:

  • TS. Louis Ndekha – Chuyên ngành Thần Học, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Quỹ Alexander von Humboldt, Đại học Bamberg, Đức;
  • TS. Bùi Yến Ngọc – Giảng viên Khoa Ngôn Ngữ – Văn Hoá Quốc Tế.

Thông tin chương trình:

  • Thời gian: 09g00 – 12g00 ngày 16/02/2023
  • Địa điểm: Phòng 507 – Cơ sở Nguyễn Văn Tráng
  • Link đăng ký: https://forms.gle/NW4B9vsvFKWMD3rd8
image image image