Hội thảo “Lấy ý kiến về Chương trình đào tạo Cử Nhân Luật”

Từ 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00, thứ Bảy, ngày 12/09/2020
Hội trường 905, trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TPHCM

Khoa Luật – Trường Đại Học Hoa Sen tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến về Chương trình đào tạo Cử Nhân Luật.” vào ngày 12/09/2020 tại trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng. 

Hội thảo nhằm khảo sát ý kiến của doanh nghiệp là đơn vị có sử dụng lao động liên quan đến ngành Luật để làm cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc mở 02 ngành đào tạo mới của Khoa Luật là Luật Kinh Doanh Số và Luật Thương Mại Quốc Tế. 

Đồng thời, hội thảo cũng là cầu nối giao lưu giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, các nhà khoa học và cán bộ quản lý, tạo tiền đề cho sự hợp tác tốt hơn giữa các bên trong tương lai.

Nội dung Chương trình Hội thảo:

  • Giới thiệu về ngành Luật Kinh Doanh Số và Luật Thương Mại Quốc tế
  • Đánh giá tổng quan về nguốn nhân lực ngành Luật hiện nay. Tình hình đào tạo trong nước, quốc tế về ngành này.
  • Lấy ý kiến về Chương trình đào tạo Cử nhân Luật ngành Luật Kinh Doanh Số và Luật Thương Mại Quốc tế- Trường Đại Học Hoa Sen”

    image