Hội nghị trù bị Đại hội Hội sinh viên

Từ 17:00 đến 20:00, Thứ 5, ngày 25/06/2020
Phòng 903, trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

image