Hội Nghị Trù Bị Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Học Hoa Sen lần IX nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Từ 17:00 đến 20:00 ngày 16/12/2020
Phòng 204, Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen

image image image image