Gặp gỡ đối thoại giữa Nhà trường và Sinh viên

Lúc 13h30, thứ Bảy, ngày 30/03/2019
P. 204 - Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng, 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1

Hội nghị “Đối thoại sinh viên” là hội nghị thường niên của mỗi năm học, đây là dịp đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về những vấn đề có liên quan đến sinh viên. Thông qua Hội nghị, nhà trường thấu hiểu sinh viên, nắm được những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt…từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho Nhà trường.

đối thoại với sinh viên

Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sẽ trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

  • Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của trường;
  • Những vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học: thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, các trang thiết bị phục vụ cho việc học,…;
  • Những vấn đề liên quan đến đời sống SV: dịch vụ gửi và giữ xe, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, …;
  • Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, …
  • Những vấn đề khác mà Sinh viên quan tâm. 
image