Đánh giá nội bộ ngành Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN-QA

Lúc 08g00 – 17g00, Thứ Bảy và Chủ nhật từ ngày 01/12/2018 - 02/12/2018
P.905, Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1

Bộ môn Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đại học tổ chức đánh giá nội bộ chương trình Ngôn ngữ Anh theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.

Hoạt động đánh giá này giúp Bộ môn hoàn thiện quá trình tự đánh giá để đón đoàn đánh giá chính thức của AUN-QA vào tháng 4 năm 2019.

image