Đại học Hoa Sen

Tag: sv Phạm Trọng Hiếu

Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “One more stitch for a smile” by Phạm Trọng Hiếu
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “One more stitch for a smile”   Sv Phạm Trọng Hiếu   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo