Đại học Hoa Sen

Tag: Project 2

Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Lady Lili” by Võ Thị Thanh Tuyền
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Project 2 “Lady Lili”   by Võ Thị Thanh Tuyền   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Dream of Alice” by Trương Tường Vi
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Dream of Alice”   by Trương Tường Vi  Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Cubism” by Trương Tú Trâm
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen biới thiệu bài   Project 2 “Cubism”   by Trương Tú Trâm   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Revival” by Trương Phạm Nguyễn Nhi
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Revival”   by Trương Phạm Nguyễn Nhi   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Save our life” Trần Điền Thái Chân
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài    Project 2 “Save our life”   by Trần Điền Thái Chân   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Love language” by Trần Bảo Ngọc Hân
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Love language”   by Trần Bảo Ngọc Hân   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo