Đại học Hoa Sen

Tag: NSNA Nguyễn Vũ Phước

Ngành Thiết Kế Đồ Họa – Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố cùng NSNA Nguyễn Vũ Phước (EFIAP – HON SSS Turkey- AVAPA) Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa tổ chức Workshop The Street of Memory
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Workshop “The Street of Memory” cùng NSNA Nguyễn Vũ Phước Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo