Đại học Hoa Sen

Nghệ thuật số

Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Cuối Kì Môn Character Design
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ Án Cuối Kì Môn Character Design  Ngành Nghệ Thuật Số   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh   Sv Phạm Dương Minh Phú   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số giới thiệu bài Đồ Án Môn Kĩ Thuật Minh Họa
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu    Đồ Án Môn Kĩ Thuật Minh Họa   Chủ đề: Twisted Fairytale   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số – Đồ Án Môn Điêu Khắc Mô Hình
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài    Đồ Án Môn Điêu Khắc Mô Hình   Sv Dụng Thị Mỹ Vy – Ngành Nghệ Thuật Số   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Đồ Án Concept Art Môn Thiết Kế Bối Cảnh – Ngành Nghệ Thuật Số Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Chuyên san của Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
….   LỜI NGỎ Với mục tiêu cập nhật và phát triển chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường theo xu hướng kết hợp giữa quản lý và thiết kế môi trường nhằm kiến tạo không gian sống xanh, cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa thiên nhiên và môi trường nhân tạo, giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế trên một hướng đi mới và rất cần thiết cho xã hội Việt nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo