Đại học Hoa Sen

Fintech

Mã ngành

7340205

Tổ hợp xét tuyển

A00, A01, D01/D03, D09

Mục tiêu giáo dục

Chương trình Công nghệ tài chính – trình độ Đại học đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có ý thức phụng sự Tổ quốc, có sức khoẻ, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, thực tế trong lĩnh vực công nghệ – tài chính, giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu và khả năng ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Từ đó, sinh viên có thể định hướng nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính trong phạm vi nội địa cũng như toàn cầu.

2. Kỹ năng:

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên môn về tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và công nghệ tài chính;
 • Phát triển năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường;
 • Cung cấp các lý thuyết về tài chính và ứng dụng của chúng cũng như các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có thể tạo đổi mới trong các hoạt động tài chính;
 • Nâng cao khả năng hoạch định chiến lược, quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý dự án công nghệ;
 • Trang bị khả năng tư vấn, hỗ trợ các cấp lãnh đạo về khả năng ứng dụng công nghệ – tài chính vào hoạt động doanh nghiệp, phát triển sản phẩm công nghệ tài chính mới và các chính sách về thị trường công nghệ – tài chính.

3. Thái độ:

 • Truyền tải văn hóa và áp dụng các giá trị đạo đức để sinh viên thực hành tính chính trực, tính kỷ luật, tính lạc quan và ham học hỏi
 • Sinh viên tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực công nghệ tài chính

4. Trình độ ngoại ngữ, tin học:

 • Trang bị kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin để sinh viên đạt được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học.
 • Khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 • Đào tạo được những công dân toàn cầu, có khả năng làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài.

Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp chương trình CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (trình độ Đại học) sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra như sau:

1. Kiến thức

 • Có kiến thức chung về khoa học xã hội, pháp luật, ngoại ngữ, và công nghệ thông tin để phát triển năng lực nhận thức, năng lực nghiên cứu và học tập suốt đời.
 • Có khả năng vận dụng được các kiến thức cơ cơ sở của khối ngành kinh tế trong việc khởi nghiệp, tổ chức hoạt động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.
 • Có kiến thức cơ bản và kỹ năng tài chính để áp dụng trong doanh nghiệp.…

2. Kỹ năng

 • Nhận biết các giao dịch kinh tế tài chính, phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, ngân hàng. Để từ đó, có thể tư vấn các chiến lược tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn;
 • Sử dụng các công cụ tài chính để quản lý hoạt động tài chính, xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, sử dụng các chứng khóan phái sinh trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp như: Hợp đồng tương lai (future contract), hợp đồng kỳ hạn (forward contract), hợp đồng hóan đổi (swap contract), hợp đồng quyền chọn (option contract);
 • Sử dụng các ứng dụng phân tích và khai phá dữ liệu để phân tích, khai phá và quản lý dữ liệu tài chính cũng như dự báo các hoạt động của các doanh nghiệp, các định chế tài chính và thị trường tài chính;
 • Xây dựng chiến lược, thiết kế, tổ chức và triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động liên quan ứng dụng các công nghệ thông tin vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng như giải quyết các vấn liên quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
 • Vận dụng thành thạo khối kiến thức công cụ, phương pháp dành cho nhà kỹ thuật cũng như nhà quản trị để tự doanh các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ – tài chính;
 • Vận dụng thành thạo khối kiến thức công cụ, phương pháp dành cho nhà kỹ thuật cũng như nhà quản trị tài chính để thu thập, phân tích và tổng hợp các nhu cầu thiết yếu của các công nghệ tài chính. Để từ đó, hình thành những ý tưởng công nghệ cũng như lập trình các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công nghệ tài chính. Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và pháp luật nhà nước. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, cầu tiến và nhiệt huyết.
 • Có nhận thức và kỹ năng tự học cao để tiếp cận những kiến thức mới phù hợp với nghề nghiệp và sự phát triển của xã hội. Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới.
 • Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Tài chính có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý dự án công nghệ tại các công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển công nghệ và phầm mềm, các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại và các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính, các cơ quan nhà nước;
 • Chuyên viên phát triển nền tảng số hoá và sáng kiến chiến lược số hoá tại các định chế tài chính;
 • Chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính tại các công ty thương mại, dịch vụ, sản xuất… các công ty, các định chế tài chính, các cơ quan nhà nước;
 • Chuyên gia phát triển sản phẩm và dịch vụ tại các các công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển công nghệ và phầm mềm, các công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính, các cơ quan nhà nước;
 • Giảng viên ngành Công nghệ tài chính, Tài chính – ngân hàng ;…
Facebook Youtube Tiktok Zalo