Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Khoa Tài chính – Ngân hàng phấn đấu trở thành một trong số những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Bất động sản ở Việt Nam với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

SỨ MỆNH

Khoa Tài chính Ngân hàng tạo những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Bất động sản với các chuyên ngành như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính đầu tư, Bảo hiểm quốc tế, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ

  1. Cam kết về chất lượng: Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, hiệu quả giúp sinh viên đạt được thành công cá nhân và đóng góp cho xã hội;
  2. Tư duy độc lập: Tạo cơ hội cho sinh viên suy nghĩ phân tích và tư duy độc lập trong việc đưa ra quyết định và xây dựng lòng tin;
  3. Sáng tạo: Khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng cho các nỗ lực liên tục tìm kiếm tri thức và các giá trị tinh thần;
  4. Tính chính trực: Đào tạo những chuyên viên kế toán và tài chính chuyên nghiệp và trung thực;
  5. Tôn trọng sự khác biệt: Giúp sinh viên biết tôn trọng sự khác biệt để nhận ra giá trị của sự đa dạng;
  6. Trách nhiệm xã hội: Đào tạo, bồi dưỡng những chuyên gia kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với xã hội.
image image image image